• Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /
 • Radnice Kohoutovice, Brno

  Radnice Kohoutovice, Brno

  1 /

Radnice Kohoutovice, Brno
2016 – 2019, veřejná soutěž, 1. cena

team: Jan Kozák, Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, Jan Sochor, Petr Uhrín, David Vahala, Tereza Valošková
zadavatel:  Statutární město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice
vizualizace:  Spiritpixel

Celkové řešení umístění stavby
Proporcí objemu, umístěním i formou stavba reaguje na charakter nákupního centra Lipsko, které dotváří. Na západní straně proti objektu pošty vytváří stavba piazzetu, do které se otevírá dvoupodlažní vstupní halou, tvořící předprostor sálu. Ten je skrze foyer vizuálně i fyzicky propojen s loukou na severu. Výhled na ni tvoří poetické prostředí kulturních a společenských akcí. Jejich pestrost a atraktivitu generuje flexibilita sálu: je možné ho prostorově zcela otevřít a tak propojit s foyerem, ale též s venkovním prostorem – s piazzetou v jeho čele, s loukou podél boční stěny či se zahradní terasou navazující na hlediště. Ta cloní pohledu na parkoviště při ulici Richtrově. Z něho je vjezd do garáží, které jsou navrženy investičně i provozně úsporně bez ramp v nejnižším celém podlaží stavby zařezávajícím se do rostlého terénu. Ve dvou vrchních podlažích objektu je umístěn úřad městské části. Instituce radnice tak adekvátně svému významu stojí nad svahem Libušiny třídy. Z ní se také do ní vchází přes plató „čestného dvora“ do vrchního podlaží patrové vstupní haly. Oba venkovní vstupní prostory stavby – tedy plató v úrovni ulice a piazzetu v úrovni parku – spojuje široké městské schodiště. Návrh odsazením stavby od Libušiny třídy a vytvořením vstupního plató s širokými venkovními schody respektuje územní plán, který podél ulice předepisuje veřejný prostor. Zachovává tím také řadu bříz, které stíní nejvíce sluncem zatíženou fasádu. Skulptura slunečních hodin je přemístěna na důstojné místo na terasu před foyerem, na hranu svahu. Ten je tvořen novou modelací terénu, která využívá při zakládání stavby vytěženou zeminu pro navázání stavby a jejího předpolí na stávající terén.

Komplexní architektonické řešení stavby
Charakteristickými vlastnostmi demokratické obce jsou civilnost, otevřenost, rovnost, ale též důstojnost. O takové vlastnosti usiluje také náš návrh. Protože demokracie je abstraktní idea, která pro své uskutečňování vyžaduje konkrétní pravidla a konkrétní lidskou práci, je základní forma návrhu abstraktní, ale jeho materialita a detaily velmi konkrétní. Abstraktní, avšak proporční a kompaktní kvádr stavby je skleněný – tedy transparentní a otevřený. Jeho jednoduchou geometrickou formu přitom drží konkrétní „figura“ pilířků nesoucích kladí tvořené deskami jednotlivých podlaží. Rytmus této figury má jasný řád, který však není bezduchým opakováním. A má rovněž jasnou a konkrétní materialitu tvořenou bílou pálenou cihlou. Cihla je materiálem civilním, avšak ve své bělosti rovněž výjimečným a svátečním. Bílá cihelná fasáda jasné geometrie, klidná a současně dynamická, zhmotňuje jak zmíněnou civilnost a otevřenost, tak vážnost a důstojnost. V neposlední řadě také komunikuje s estetikou a geometrií sousedních staveb centra Lipsko i celého sídliště. Formálně se tedy vůči němu nevymezuje, nýbrž je dotváří.
Také materialita interiéru naplňuje výše uvedené axiomy: na velkoformátové desky civilního a přesto ušlechtilého terazza v halách navazuje dubová podlaha sálu. Ze světlého dubu jsou rovněž dveře a pohyblivé svislé plochy – skládací i posuvné stěny. Prvky vertikální komunikace, tedy schodiště a výtah, jsou naproti tomu jako nábytkové kusy v tmavém ořechovém dřevě vloženy do světlého prostoru interiéru, kterému dodávají vážnost a slavnostnost. Viditelné části konstrukce stropů a pilířů jsou v pohledovém betonu, textilie – tedy akustické panely v kazetových stropech a koberce – v jemných pastelových tónech.

Dispoziční řešení
Flexibilita, úspornost a otevřenost jsou principy dispozičního řešení, usazeného v modulové síti 1,35 m. Sál má proporci zlatého řezu, která je u malých prostor nejvhodnějším a nejjednodušším prostředkem pro dosažení dobré akustiky. Dveřmi i posuvnými stěnami je spojitelný se skladem nábytku, vstupní halou i foyerem, které se tak mohou stát jeho prostorovou součástí. Skrze ně je opět řadou velkých dveří a otevíravých stěn propojitelný s venkovními plochami. Variabilita prostorového uspořádání je tedy velice široká. Návrh využívá svažitého terénu umožňujícího klesání podlahy v přízemí pro prostorovou diferenciaci vstupní haly s navazující části sálu vůči o jeden metr níže položenému hlavnímu sálovému prostoru. Výše položená část sálu může dle volby jeho orientace sloužit jako podium či balkon, jenž lze dále rozevřením stěny zvětšit o část vstupní haly, kterou je možné vymezit a uzavřít těžkým sametovým závěsem na hraně galerie. Pod podiem/balkonem jsou nastohovány výsuvné praktikábly, ze kterých je možné sestavit stupňovitou podlahu hlediště a tak vytvořit auditorium. Posuvnou, skládací akustickou stěnou je sál, který je po celé délce přímo prosvětlený okny, dělitelný na dvě menší, současně provozovatelné části. Jedna z nich je využívána také jako jednací místnost zastupitelstva. Část takto rozděleného sálu může sloužit rovněž jako obřadní síň.
Provoz úřadu městské části je umístěn ve dvou vrchních podlažích propojených vlastním schodištěm. Ve vstupní hale je celý jeho provoz jedněmi vstupními dveřmi oddělen od kulturní a společenské části stavby. Tím je jednoduše zajištěno nezávislé fungování obou jejích částí. Kanceláře úřadu jsou situovány podél světlíkem prosvětlené vnitřní haly s přímým schodištěm, ve které jsou rovněž umístěna kopírovací centra a čajové kuchyňky. Běžné kanceláře jsou s centrální halou vizuálně propojeny skleněnými dělícími příčkami. Každou z kanceláří však lze zevnitř uzavřít žaluzií. Vzniká tak bohatý, otevřený, ale praktický a funkční pracovní prostor jednoduchých a krátkých komunikačních vazeb i sociálních kontaktů.

Konstrukční řešení
Fasádní pilíře železobetonové konstrukce jsou prefabrikované, vnitřní pilíře skeletu a kazetové stropy monolitické, do interiéru exponované plochy betonu jsou v pohledové kvalitě. Sendvičová větraná fasáda má lícovou vrstvu z bílých klinkerů. Dřevohliníková okna v bronzovém eloxu jsou vybavena venkovními hliníkovými žaluziemi ve vodících profilech integrovaných do okenních rámů. Budova nemá plošné podhledy, akustika sálu i ostatních prostor je řešena akustickými panely vloženými do kazet stropu. Jednoduché rozvody VZT potrubí v pohledové designové kvalitě jsou zavěšeny pod stropem. Střecha je extenzivní akumulační zelená, nad částí garáží intenzivní zelená, navazující na okolní terén.