• Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /
 • Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno

  1 /

Urbanisticko – dopravní studie koridoru X43 a jeho okolí, Brno
2020

ve sdružení s HBH Projekt spol. s.r.o.

team: Petr Damek, Daniel Duda, Lukáš Grmela, Vlastimil Horák, Otakar Hornoch, Radovan Hrnčíř, Manar Chaker, Miroslav Juren, Tomáš Kulhavý, Karolína Langnerová, David Miffek, Filip Musálek, Petr Pelčák, Drahomír Skalník, Petr Skříčka, Filip Stejskal, Jitka Suchomelová
vizualizace: HBH Projekt spol. s.r.o. / Pelčák a partner architekti
model: ADC Studio group s.r.o.
foto modelu: archiv KAM – Marieta Malíková
zadavatel: KAM Brno
ocenění: Nominace urbanistický projekt roku 2021

Koncepce
V území sídliště Bystrc vytváří trasa německé dálnice a paralelně s ní v terénním zářezu vedené tramvajové kolejiště prostorovou bariéru, pás vyplněný pouze dopravními stavbami, jehož šíře se pohybuje mezi čtvrt a půl kilometrem. Tento dopravní koridor se přitom nachází hluboko v intravilánu města a jeho plocha je stejně velká, jako historické jádro Brna – cca 18 ha. Odřezává město od jeho hlavního rekreačního zázemí – Kníničské přehrady a současně rozděluje na dvě části sídliště Bystrc. Skutečnost, že státní silnice X43 vedená v trase německé dálnice bude urbanizovaným územím Brna vedena pod povrchem, tedy v tunelu, nabízí možnost rozdělené území města scelit, obě části sídliště Bystrc, které se k sobě nyní obracejí zády, spojit a v území získaném na úkor dopravních ploch umístit jednak centrum čtvrtě, které Bystrc dosud nemá, a jednak bydlení, které městu Brnu tolik chybí. Dnešní plocha dopravní bariéry, která rozděluje a retarduje městskou čtvrt, se tak stane územím, které spojuje. Velká plocha dopravních staveb není jenom budoucí stavební plochou, ale také – a v prvé řadě – cenným městským prostorem, který může ze dvou od sebe se odvracejících částí sídliště vytvořit skutečnou městskou čtvrt a současně zhodnotit přilehlé oblasti. A to za předpokladu, že bude koncipován tak, aby nabízel kvality, které sídlišti chybí, že se obě části sídliště k němu budou orientovat jako ke svému centru a těžišti, namísto aby se od sebe odvracely a že budou odstraněny všechny dopravní bariéry. Ne tedy pouze torzo německé dálnice – silnice X43, ale též zářez tramvajové rychlodráhy a tranzitní doprava ulicí Odbojářskou, která zatěžuje a rozděluje starší část sídliště Bystrc 1.

Centrum čtvrti Bystrc – Náměstí a Hlavní ulice
 Ústřední myšlenkou využití nynějšího území dopravního koridoru tedy je jeho urbanizace strukturou zástavby, která propojí sídliště Bystrc 1 a Bystrc 2.  Tato struktura je kompaktní a formuje městské centrum čtvrtě s ústředním náměstím (na němž se nabízí umístit radnici) a její Hlavní ulicí nad tunelem v ose dnešního dopravního koridoru. Ve středovém zeleném pásu je vedena tramvaj v aleji stromů. Takto použitá tramvaj není v území bariérou, nýbrž prostředkem městské hromadné dopravy par excellence.  Parter šestipodlažních (6+1) uličních front (paneláky v okolí jsou zpravidla osmipodlažní) je živý, s výkladci obchodu a služeb. Tramvajové zastávky vídeňského typu zpomalují průjezd automobilů a zvyšují komfort pěších. Automobilová doprava projíždějící sídlištěm je vedena Páteřní ulicí, která se dnes nachází v nezastavěném území, takže navýšení její dopravní zátěže nepostihne stávající obytnou zástavbu. Velkou výhodou také je, že průjezdní dopravě z Kamech a sídliště Bystrc 2 do města a zpět nadále nebude sloužit ulice Odbojářská, takže sídliště Bystrc 1 jí nebude zatíženo. Naopak půjde po samém jeho okraji ulicí Obvodovou.
Hlavní ulice se čtyřřadou alejí je tedy výrazným lineárním prvkem zelenomodré infrastruktury, propojujícím velké navržené sportovní areály na svých obou koncích a v širším měřítku potom rekreační území přehrady a její přístaviště na severozápadě a oboru Holednou a Údolí oddechu na jihovýchodě. Na obou svých stranách je pás nové zástavby ukončen veřejným prostorem: kruhovým náměstím – ústím (ul. Vejrostova a napojení X43) s rondelem na jihu a trojúhelníkovou návsí s parkem v místě navázání na starou vesnickou zástavbu v ulici Nad dědinou. Obdélníkové centrální náměstí ve středu Hlavní ulice ústí proti nákupnímu centru Max a jeho atraktivita je dále krom možného situování nové bystrcké radnice dána komerčním parterem a umístěním tramvajových i autobusových zastávek.

Přístaviště
V bezprostřední blízkosti přístaviště, mezi ulice Páteřní, Obvodovou a Přístavní je umístěno kapacitní P+R parkoviště, sloužící ve dnech volna jako parking rekreačního území přehrady. Od ulice Obvodové je Přístavní ulice rozšířena v širokou pěší promenádu pod korunami stromů, lemovanou řadou restaurací. Na ni navazuje sportovní areál se sportovní halou v prodloužení Hlavní ulice v ose bývalé dálnice a dále rozlehlý sportovní a relaxační park v ploše pod Rakoveckou mezi Přístavní ulicí a Rakovcem s inlineovou dráhou, venkovními hřišti a pobytovou loukou na místě dnešního pole svažující se ke břehu s výhledy na vodní hladinu. Pro zatraktivnění pobytu je louka vybavena mnoha místy pro grilování. K přístavišti je tak umožněn artikulovaný a přímý přístup ze všech urbanizovaných ploch.